Email Adresiniz :
Þifreniz :
Yeni Üyelik833-516-2067
En Çok Tercih Edilen Paketler
Linux Paket 3
 • 1 GB Disk Alaný
 • 60 GB Aylýk Trafik
 • Limitsiz Alt Özellikler
 • %15 Cpu Kullaným Hakký
 • 7/24 Ticket Desteði
65
.00
tl / yýl
Linux Reseller 4
 • 20 GB Disk Alaný
 • 200 GB Aylýk Trafik
 • 75 Alan Adý Barýndýrma
 • Ücretsiz Softaculous
 • 7/24 Ticket Desteði
280
.00
tl / yýl
standing room
Linux Vps-2
 • 50 GB Disk Alaný
 • 3000 GB Aylýk Trafik
 • 1024 MB Ram
 • 2048 MB Aþýlabilir Ram
 • 6/18 Ticket Desteði
100
.00
tl / ay
Linux BilMax
 • 10 GB Web Alaný
 • 150 GB Aylýk Trafik
 • Limitsiz Alt Özellikler
 • %30 Cpu Kullaným Hakký
 • 7/24 Ticket Desteði
200
.00
tl / yýl

domainsorgu

www.
7/24 Teknik Destek
Dns Güncelleme
Ücretsiz NS Kaydý
Ýletiþim Bilgileri Gizleme
EPP Kodu Öðrenme
Alan Adý Kilitleme

müþterigörüþleri

Maddeleyerek yazacak olursak
- trafik ihtiyacýmýz var bir baktýk halledilmiþ - maddi yönden sýkýntýya düþtük bir telefonla sorun deðil arkadaþlar cevabý ile karþýlaþtýk.- coder problemi çektik, hemen iþi en iyi ve en ucuza yapan kiþiyi buldular bizim için.
Ýnsan iliþkileri bakýmýndan bir þirketten daha çok abi gibiler. gece uykudan kalkýp sýkýntýlarýmýzý giderdikleri bile oldu. her þey için teþekkürler.

Son Müþteriler: 2624985635 6083430008 Ukrayna Nakliye 706-786-0011 5595569699 Finlandiya Nakliye 3037036177

 • Mustafa Akpolat ( Yeþil Sözlük )
 • yesilsozluk@xxxxxxx.com
 • Ýstanbul
 • www.yesilsozluk.com

Powered by 918-249-9762